Læringsfælleskaber i hele kommunen

Planlægning af professionelle læringsfællesskaber via forvaltningen

Vi kan hjælpe forvaltningen med alle dele i processen, herunder hele forarbejdet med planlægningen af et samlet forløb og program frem til at læringsfællesskaber er godt integreret i kulturen for samarbejdet i kommunens skoler og institutioner.

 

Det giver anledning til en række forskellige tiltag som vi kan faciliterer, som f.eks.:

– Møder med forvaltning og decentrale ledere
– Kommunal handleplan og målbeskrivelse for professionelle læringsfællesskaber
– Tidsplan og rammesætning for de forskellige dele af processen
– Koordinering af tiltag ->Arrangementer fælles og decentrale?
– Instruktion af ledere, lokale ressourcepersoner og konsulenter
– Decentralt -> løbende sparring med ledere og resssoucepersoner, samt lokale kurser
– Fremdriften i de decentrale enheder – dataindsamling, vidensdeling og evaluering

 

De mange forskellige muligheder betyder også at et kommunalt forløb vil være individuelt tilrettelagt til en aftalt pris.

 

Pris efter aftale – kontakt os.

Kategori:

Beskrivelse

Kontakt os og få et tilbud på et forløb for hele kommunen.