Temaet for dette firma Synergasia – Samarbejde på spil er udsprunget af en række konkrete erfaringer med kompetenceudvikling. Målet er at understøtte arbejdsteams med at blive bedre til at løse både konkrete og fremtidige udfordringer. Med systematiseret erfaringsudveksling og fælles læring understøttes den fælles evne til at løse stadigt mere komplekse opgaver.
Samarbejde på spil er således et udtryk for at udvikling kan ske, hvis alle i et samarbejde er villige til at udfordre egen og hinandens praksis. Det skal dog også forstås helt håndgribeligt, at arbejdsteamet bruger brætspillet Hvem har aben? både til forventningsafstemning og til at rammesætte teamets arbejde med fælles udvikling.


Udvikling af teams på skoler
Der er i disse år kommet særlig stor opmærksomhed på samarbejdet i skolens pædagogiske personale. De specifikke krav til elevernes præstation og forventningen om, at alle elever skal blive så dygtige som de kan, har således øget presset på personalets kompetencer.
Forskning viser at stærke og kompetente teams kan understøtte en kontinuerlig udvikling af kompetencerne på skolen og kan have meget stor betydning for elevernes sociale og faglige udvikling og hvor dygtige de kan blive. Desuden oplever mange undervisere en øget trivsel i det fagligt forpligtende fællesskab. Det er derfor ikke uden grund, at der efterhånden eksisterer mange nationale og lokale projekter, kurser og anden virksomhed med udviklingen af det professionelle teamsamarbejde som omdrejningspunkt.
Der er dog også gjort en del erfaringer, som indikerer, at det kan være svært at udvikle skolens teams.
Ofte er arbejdet med udviklingen en udfordring både for ledelse og personale og det kan være svært at skaffe tid og overblik i en hverdag, hvor kompleksiteten af opgaverne er voldsomt forøget, eksempelvis i arbejdet med inklusion, læringsmål, test og prøver og meget andet.

Målet for os er at understøtte skoler og institutioner i udviklingen af teamsamarbejdet, så det giver mening for det pædagogiske personale både i tid, indhold og trivsel, men også bliver en varig samarbejdskultur som understøtter teamets fremtidige arbejde med komplekse opgaver.