Temaet for dette firma Samarbejde på spil er udsprunget af en række konkrete erfaringer med kompetenceudvikling. Målet er at understøtte arbejdsteams med at blive bedre til at løse både konkrete og fremtidige udfordringer. Med systematiseret erfaringsudveksling og fælles læring understøttes den fælles evne til at løse stadigt mere komplekse opgaver.
Samarbejde på spil er således et udtryk for at udvikling kan ske, hvis alle i et samarbejde er villige til at udfordre egen og hinandens praksis. Det skal dog også forstås helt håndgribeligt, at arbejdsteamet bruger brætspillet Hvem har aben? både til forventningsafstemning og til at rammesætte teamets arbejde med fælles udvikling.
Selv om denne fælles kompetenceudvikling bygger på erfaringer og udfordringer i skoleverdenen, er den overordnede filosofi og grundprincipperne universelle. Vores mål er derfor at støtte alle former for arbejdspladser, hvor en gruppe af fagprofessionelle udfordres af komplekse opgaver.


Udvikling af læringsteams på skoler
Der er i disse år kommet særlig stor opmærksomhed på samarbejdet i skolens pædagogiske personale. Skolereformen og de specifikke krav til elevernes præstation og forventningen om, at alle elever skal blive så dygtige som de kan, har således øget presset på personalets kompetencer.
Forskning viser at stærke professionelle læringsfællesskaber kan understøtte en kontinuerlig udvikling af kompetencerne på skolen og kan have meget stor betydning for elevernes sociale og faglige udvikling og hvor dygtige de kan blive. Desuden oplever mange undervisere en øget trivsel i det fagligt forpligtende fællesskab. Det er derfor ikke uden grund, at der efterhånden eksisterer mange nationale og lokale projekter, kurser og anden virksomhed med professionelle læringsfællesskaber (PLF) som omdrejningspunkt.
Der er dog også gjort en del erfaringer ude i kommunerne, som indikerer, at det kan være svært at udvikle skolens teams til også at blive lærende teams. Ofte er arbejdet med udviklingen af PLF lagt lokalt ud til skolerne og det kan være en udfordring både for ledelse og personale at skaffe tid og overblik i en hverdag, hvor kompleksiteten af opgaverne er voldsomt forøget, eksempelvis i arbejdet med inklusion, læringsmål, test og prøver og meget andet.


Målet for os er at støtte skoler og kommuner med den svære omstillingsproces til PLF, så det både giver mening for det pædagogiske personale i tid og indhold, men også bliver en varig samarbejdskultur som understøtter teamets fremtidige arbejde med komplekse opgaver.