Opstart – Læringsfællesskaber

18.000 DKK excl. moms

Opstartsforløb med professionelle læringsfællesskaber

Vi faciliterer processen med opstart af læringsfællesskab indtil skolen/institutionen er godt på vej.

 

Forløbet indeholder:

  • Intromøder med ledelse og eventuelt læringskonsulenter o.a.
  • Udvikling af en handleplan for forløbet sammen med ledelsen
  • En kalenderplan for de forskellige faser i arbejdet
  • Rammesætning af arbejdsfordelingen mellem lærere og pædagoger
  • Opstartsmøder med hele personalet -> introduktion til professionelle læringsfællesskaber
  • 2 statusmøde med ledelsen
  • 2 opfølgningsmøder med personalet -> Oplæg til kollegial sparring og aktionslæringsforløb

I opstartsforløbet medfølger spil til hvert af skolens årgangsteams (max. 10 spil)

Opstartsforløbet kan også planlægges mere individuelt ved særlige ønsker. Pris korrigeres eventuelt.

 

Kategori:

Beskrivelse

Bemærk, der  tillægges kørsel 3,56 kr. pr. km ved endelig afregning

I prisen medfølger spil til skolens årgangsteams (Max. 10 spil til en værdi af 5000 kr.)