Læringsfællesskaber fra start til mål

Få hele processen med læringsfællesskaber faciliteret

Vi faciliterer hele processen fra start indtil læringsfællesskaberne er fuldt integreret i skolens/institutionens kultur.

 

Processen kan f.eks. indeholde:

 • Intromøder med ledelse og eventuelt læringskonsulenter o.a.
 • Udvikling af en handleplan for forløbet
 • Gennemgang af nødvendige strukturelle tiltag
 • En kalenderplan for de forskellige faser i arbejdet
 • Udviklingsmøder med ansvarlige, koordinatorer, tovholdere, PLC, o.a.
 • Rammesætning af arbejdsfordelingen mellem lærere, pædagoger o.a.
 • Opstartsmøder med hele personalet (personalemøde, pædagogisk arrangement eller andet forum) -> introduktion til professionelle læringsfællesskaber bl.a. via brætspillet Hvem har aben?
 • Statusmøde med ledelsen og opfølgningsmøder med personalet -> Oplæg til kollegial sparring, aktionslæringsforløb og erfaringsudveksling
 • Sparring med årgangsteams og/eller fagteams eller andre teams
 • Fælles forankring og visionsbeskrivelse med personalet
 • Inddragelse af bestyrelse, forældre m.fl.
 • Ceremonielle tiltag

I forløbet medfølger spil til hvert af skolens årgangsteams (max. 10 spil)

Forløbet planlægges individuelt efter skolens/institutionens behov og prisen fastsættes herefter og udfra skolens/institutionens størrelse.

 

Priser fra 35.000 excl. moms – Kontakt os!

 

Kategori:

Beskrivelse

Bemærk, der  tillægges kørsel 3,56 kr. pr. km ved endelig afregning

I prisen medfølger spil til skolens årgangsteams (Max. 10 spil til en værdi af 5000 kr.)