Der findes efterhånden en del forskning som understøtter, at professionelle læringsfællesskaber (PLF) kan opkvalificere personalets kompetencer således at både den enkelte medarbejder og den samlede organisation bliver bedre til at løse svære opgaver – Læs mere om PLF her!

Bevægelsen omkring professionelle læringsfællesskaber er udsprunget i undervisningsverdenen som et svar på nogle af de mange og forskelligartede og stadigt mere komplekse udfordringer, man kan blive mødt af som et team af undervisere for børn og unge. Selve filosofien bag et læringsfællesskab er dog lige gangbart, hvad end man er et pædagogisk personale af undervisere, et team bestående af plejepersonale eller et personaleteam i en privat organisation, som med forskellige kompetencer i fællesskab skal løse komplekse opgaver.


I en travl og mangfoldig hverdag kan det som ledelse være svært at afse tiden til kompetenceudvikling af hele personalegruppen.
Vi kan hjælpe med alle dele i processen, herunder hele forarbejdet med planlægningen af et samlet forløb og program frem til at læringsfællesskaber er godt integreret i kulturen for samarbejde på arbejdspladsen.

Hvis der i stedet for er brug for at få kickstartet processen og I herefter selv ønsker at overtage det videre forløb, kan vi også hjælpe med det. Der er således ikke nogen begrænsninger for omfang og indhold, som planlægges i samarbejde med jer, ud fra jeres individuelle ønsker og behov.

Eksempler på hjælp til udviklingen af professionelle læringsfællesskaber:

  • Intromøder med ledelse.
  • Udvikling af en handleplan for forløbet.
  • En kalenderplan for de forskellige faser i arbejdet.
  • Rammesætning af arbejdsfordelingen mellem forskellige personalegrupper.
  • Opstartsmøder med hele personalet (personalemøde, arrangement eller andet) -> introduktion til professionelle læringsfællesskaber bl.a. via brætspillet Hvem har aben?.
  • Statusmøde med ledelsen og opfølgningsmøder med personalet. Oplæg til kollegial sparring, aktionslæringsforløb og erfaringsudveksling.
  • Sparring med personaleteams.
  • Fælles forankring og visionsbeskrivelse med personalet.
  • Inddragelse af bestyrelse, brugere, borgere, kunder m.fl.
  • Ceremonielle tiltag og events.

Igennem hele forløbet vil der på fællesmøder og lignende være forskellige opgaver og afbræk, som både motiverer og giver afveksling i udviklingsarbejdet. Medarbejdernes motivation i processen er nemlig helt afgørende for graden af succes og er derfor et af hovedpunkterne i både planlægning og indhold. 

Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi kan afdække jeres behov. Prøv at gå i vores shop og se hvad vi kan tilbyde.