Sæt samarbejdet på spil
På en ny og motiverende måde er der nu mulighed for at udvikle samarbejdet i teamene, også på specialskoler, friskoler og andre privatskoler. Spillet Hvem har aben? udfordrer teamene på ansvar, fælles løsning og systematik når genkendelige, men komplicerede cases fra hverdagen skal håndteres.

Kom hurtigt i gang
Der findes efterhånden en del forskning som understøtter, at den bedste måde at opkvalificere personalets kompetencer er via udviklingen af teamsamarbejdet, således at både den enkelte medarbejder og den samlede organisation bliver bedre til at løse svære opgaver. Nogen arbejder med det som læringsfællesskaber, andre kalder det praksisfællesskaber og mange organisationer har generelt fokus på det mere forpligtende teamsamarbejde.
I en travl og mangfoldig hverdag kan det som ledelse være svært at afse tiden til kompetenceudvikling af hele personalegruppen.
Med vores spil bliver det muligt at komme hurtigt i gang og inden for kort tid vil mange teams gå i gang med at overføre spillets systematik til fælles praksis.

Hvad kan vi hjælpe med?
Spillets opbygning, regler og formål ligger velbeskrevet i hvert sæt. Det er således muligt for skolen/institutionen selv at facilitere et forløb med udvikling af teamsamarbejdet som tema.
Der er dog også mulighed for, at vi hjælper med opstart og organisering af processen, herunder hele forarbejdet med planlægningen af et samlet forløb og program som rækker frem til at en ny teamkultur er integreret i kulturen for samarbejde på arbejdspladsen.
Der er således ikke nogen begrænsninger for omfang og indhold, som planlægges i samarbejde med jer, ud fra jeres individuelle ønsker og behov.

Eksempler på hjælp til udviklingen af fælles praksis:

 • Intromøder med ledelse.
 • Udvikling af en handleplan for forløbet.
 • En kalenderplan for de forskellige faser i arbejdet.
 • Rammesætning af arbejdsfordelingen mellem forskellige personalegrupper.
 • Opstartsmøder med hele personalet (personalemøde, arrangement eller andet) -> introduktion til teamudvikling bl.a. via brætspillet Hvem har aben?
 • Oplæg til kollegial sparring, aktionslæringsforløb og erfaringsudveksling.
 • Forslag til:
  – fælles forankring og visionsbeskrivelse med personalet.
  – Inddragelse af bestyrelse, brugere, borgere, kunder m.fl.
  – Ceremonielle tiltag og events.

Kontakt os for et møde, hvor vi kan afdække jeres behov. Prøv at gå i vores shop og se hvad vi kan tilbyde.