Indførelsen af professionelle læringsfællesskaber som særligt fokusområde i kommunen kan gøre en markant forskel for, hvilke udfordringer de enkelte skoler, institutioner og den samlede kommune kan løse til gavn både for borgernes behov og medarbejdernes faglige kompetencer og trivsel .

En del kommuner har allerede arbejdet med professionelle læringsfællesskaber som overskrift for forskellige projekter, både med støtte fra fonde og i samarbejde med pædagogiske universiteter.
Erfaringer viser dog også, at trods god teoretisk og økonomisk støtte kan det være svært at realisere de gode intentioner ude i de decentrale institutioner.

Som forvaltning kan det være en svær beslutning, om arbejdet med professionelle læringsfællesskaber skal rammesættes centralt eller om autonomien i de decentrale enheder giver det bedste udgangspunkt.

Der kan derfor hurtigt opstå en række spørgsmål, som kræver handling, hvis processen skal lykkes såsom:

– Hvad skal være kommunens fremtidige målbeskrivelse for professionelle læringsfællesskaber?
– Hvilke tiltag skal sættes i værk?
– Hvad skal være tidsrammen for de forskellige dele?
– Hvem skal inddrages i forvaltning og decentralt?
– Hvordan sikres fremdriften i de decentrale enheder?
– Hvad med opfølgning, vidensdeling og evaluering?
– Hvilke arrangementer skal være fælles og decentrale?

Vi kan hjælpe forvaltningen med alle dele i processen, herunder hele forarbejdet med planlægningen af et samlet forløb og program frem til at læringsfællesskaber er godt integreret i kulturen for samarbejdet i kommunens institutioner.

Vi kan også yde den vigtige hjælp til de decentrale institutioner. Som ledelse i en travl decentral enhed kan det i forvejen være svært at afse tiden til god planlægning af pædagogisk udviklingsarbejde. Arbejdet med at indføre professionelle læringsfællesskaber er ofte en stor og kompleks opgave. Hvis det for alvor skal lykkes med en reel kulturforandring, er det vigtigt at ledelsen får den rette støtte. Vi kan hjælpe i processen fra oprettelse af en lokal plan til den er fuldt implementeret. Læs evt. mere under Hjælp til skoler

Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi kan afdække jeres behov og få en samtale om, hvad vi kan tilbyde. Prøv at gå til vores shop og se hvad vi kan tilbyde.