Sæt gang i teamsamarbejdet på en ny måde!
Vores spil kan understøtte skoleforvaltningen og kommunens arbejde med udviklingen af teamsamarbejdet i skoler og institutioner, herunder professionelle læringsfællesskaber, praksisfællesskaber, lærende teams, selvstyrende teams samt andre retninger som har fokus på teamudvikling af lærere og pædagoger.
Udviklingen af indhold og omfang i teamsamarbejdet, som særligt fokusområde i kommunen, kan nemlig gøre en markant forskel for, hvilke udfordringer de enkelte skoler, institutioner og den samlede kommune kan løse til gavn både for borgernes behov og medarbejdernes faglige kompetencer og trivsel .

Central eller decentral udvikling?
En del kommuner har allerede arbejdet med især læringsfællesskaber som overskrift for forskellige teamudviklingsprojekter, både med støtte fra fonde og i samarbejde med pædagogiske universiteter.
Erfaringer viser dog også, at trods god teoretisk og økonomisk støtte kan det være svært at realisere de gode intentioner ude i de decentrale institutioner.
Som forvaltning kan det være en svær beslutning, om arbejdet med udvikling af teamsamarbejdet skal rammesættes centralt eller om autonomien i de decentrale enheder giver det bedste udgangspunkt.

Der kan derfor hurtigt opstå en række spørgsmål, som kræver handling, hvis processen skal lykkes, såsom:
– Hvad skal være kommunens fremtidige målbeskrivelse for det pædagogiske teamsamarbejde?
– Hvilke tiltag skal sættes i værk?
– Hvad skal være tidsrammen for de forskellige dele?
– Hvem skal inddrages i forvaltning og decentralt?
– Hvordan sikres fremdriften i de decentrale enheder?
– Hvad med opfølgning, vidensdeling og evaluering?
– Hvilke arrangementer skal være fælles og decentrale?

Vi kan hjælpe forvaltningen
Vi kan hjælpe forvaltningen med processen, herunder forarbejdet med planlægningen af et samlet forløb og program frem til at nye tilgange til teamsamarbejdet er godt integreret i kulturen for kommunens institutioner.

Vi kan også yde den vigtige hjælp til opstart i de decentrale institutioner. Som ledelse i en travl decentral enhed kan det i forvejen være svært at overskue og afse tiden til god planlægning af pædagogisk udviklingsarbejde. Arbejdet med at udvikle teamsamarbejdet er ofte en stor og kompleks opgave. Hvis det for alvor skal lykkes med en reel kulturforandring, er det vigtigt at ledelsen får den rette støtte. Vi kan hjælpe i processen med oprettelse af en lokal plan som vil fungere for den enkelte skole eller institution.
Læs evt. mere under Hjælp til skoler

Kontakt os for et møde, hvor vi kan afdække jeres behov og få en samtale om, hvad vi kan tilbyde. Prøv at gå til vores shop og se hvad vi kan tilbyde.