Professionelle læringsfællesskaber kan medvirke til at flytte grænserne markant for, hvilke udfordringer skolen og de enkelte pædagogiske teams kan løse i forhold til samarbejdet om elevernes faglige og sociale trivsel.
I en travl og mangfoldig hverdag kan det som ledelse i forvejen være svært at afse tiden til planlægning af pædagogisk udviklingsarbejde. Arbejdet med at indføre professionelle læringsfællesskaber er ofte i særlig grad en stor og kompleks opgave, hvis det for alvor skal lykkes med en reel kulturforandring på skolen.
Vi kan hjælpe med alle dele i processen, herunder hele forarbejdet med planlægningen af et samlet forløb og program frem til at læringsfællesskaber er godt integreret i kulturen for samarbejdet på skolen.
Hvis der i stedet for er brug for at få kickstartet processen og I herefter selv ønsker at overtage det videre forløb, kan vi også hjælpe. Der er således ikke begrænsninger for omfang og indhold, som planlægges i samarbejde med jer, ud fra jeres individuelle ønsker og behov.

Det er mange lederes erfaring at komplekst udviklingsarbejde i organisationen ofte får den bedste start med hjælp fra en ekstern facilitator. Det giver mulighed for at frisætte ledelsen både i arbejdsbyrde og i forhold til at håndtere modstand overfor forandringsprocesser.

Eksempler på hjælp til udviklingen af professionelle læringsfællesskaber:

  • Intromøder med ledelse og eventuelt læringskonsulenter o.a.
  • Udvikling af en handleplan for forløbet
  • En kalenderplan for de forskellige faser i arbejdet
  • Rammesætning af arbejdsfordelingen mellem lærere og pædagoger
  • Opstartsmøder med hele personalet (personalemøde, pædagogisk arrangement eller andet forum) -> introduktion til professionelle læringsfællesskaber bl.a. via brætspillet Hvem har aben?
  • Statusmøde med ledelsen og opfølgningsmøder med personalet. Oplæg til kollegial sparring, aktionslæringsforløb og erfaringsudveksling
  • Sparring med årgangsteams og/eller fagteams
  • Fælles forankring og visionsbeskrivelse med personalet
  • Inddragelse af skolebestyrelse, forældre m.fl.
  • Ceremonielle tiltag

Igennem hele forløbet vil der på fællesmøder og lignende være forskellige opgaver og afbræk, som både motiverer og giver afveksling i udviklingsarbejdet. Medarbejdernes motivation i processen er nemlig helt afgørende for graden af succes og er derfor et af hovedpunkterne i både planlægning og indhold.

Kontakt os for et uforpligtende møde, eller gå til vores nye shop, hvor der kan bestilles forløb.