Kickstart processen
Med vores spil er det nu blevet muligt at kickstarte udviklingen af samarbejdet.
Det er dokumenteret at øget fokus på samarbejde, metode og ansvar i teamet, kan flytte grænserne markant for, hvilke udfordringer skolen og pædagogiske teams kan løse i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel. Mange arbejder med denne proces som læringsfællesskaber, praksis fællesskaber eller andre retninger som i bund og grund har samme mål. At udvikle teamets samarbejde og kompetencer i et forpligtende fællesskab.
I en travl og mangfoldig hverdag kan det dog ofte være svært at afse tiden til planlægning af pædagogisk udviklingsarbejde. Arbejdet med at ”flytte” teamsamarbejde er oftest en stor og kompleks opgave.
Med spillet Hvem har aben? kickstartes processen og inden for kort tid vil mange teams overføre spillets systematik til daglig praksis.

Hvem faciliterer?
Skolen kan vælge selv at facilitere det pædagogiske udviklingsarbejde ved at benytte spillet og vedlagte vejledning, og eventuelt vores anvisninger til en proces. Herved kan spares tid og penge til lange forløb og kostbar konsulenttid.
Skolen kan også vælge at benytte vores ekspertise i opstartsfasen, f.eks. til udarbejdelsen af handleplan for forløbet sammen med skolens ledelse og eventuelt læringskonsulenter. Vi kan desuden formidle principperne i spillet for personalet og facilitere et spændende pædagogisk møde eller en motiverende pædagogisk dag med fokus på udvikling af teamsamarbejdet via spillet.
Se evt. prisforslag på forløb i vores Shop.

Hvad kan vi hjælpe med?
Hvis skolen ønsker at benytte os i opstartsfasen, kan vi hjælpe med:
– Handleplan for forløbet
– Kalenderplan for de forskellige faser i arbejdet
– Rammesætning af arbejdsfordelingen mellem lærere og pædagoger
– Intromøder med ledelse og eventuelt læringskonsulenter o.a.
– Opstartsmøder med hele personalet (personalemøde, pædagogisk arrangement eller andet forum)
– Oplæg til kollegial sparring, aktionslæringsforløb og erfaringsudveksling
– Oplæg til fælles forankring og visionsbeskrivelse
– Forslag til inddragelse af skolebestyrelse, forældre m.fl.
– Forslag til ceremonielle tiltag

Kontakt os for et møde eller gå til vores shop, hvor der kan bestilles spil og forløb.