Hvad er et professionelt læringsfællesskab på en arbejdsplads:

Et professionelt læringsfælleskab betegner en gruppe af fagfolk – et team båret af en fælles nysgerrighed – som kontinuerligt gør en kollektiv indsats for at forbedre egne og fælles kompetencer gennem fælles undersøgelser af, fælles refleksioner over og fælles afprøvninger i deres praksis.


Hvad er pointen ved det fælles:

At hver enkelt medarbejder er dygtig til noget forskelligt.

Derfor kan et team, hvor medarbejdere lærer af hinanden og hjælper hinanden, skabe mere værdi end teammedlemmer kan, når de udelukkende arbejder hver for sig.


To afgørende forpligtigelser

Alle deltagere forpligter sig til i fællesskab at søge efter svar på, hvordan kompetencerne i egen og fælles praksis kan bruges i konkrete udfordringer og handle derefter.

Alle deltagere forpligter sig til at åbne deres praksis for fællesskabet og stille deres praksis til rådighed som en del af et fælles ”laboratorium”.


Kendetegn ved et stærkt professionelt læringsfællesskab

Har en udpræget samarbejdskultur og fælles værdier i forhold til praksis, adfærd, respekt, ambitioner, disciplin.

Aftaler regelmæssigt teamets egne læringsmål eller problemstillinger, man vil udforske.

Observerer jævnligt hinandens praksis.

Bruger evalueringer systematisk og gennemfører fælles analyse af resultaterne.

Gennemfører refleksioner og samtaler med det formål at forstå sammenhængen i hinandens praksis og afprøve nye ting (fælles aktionslæring).

Opsøger og anvender evidens og andres gode erfaringer i egen praksis.