Hvad er et professionelt læringsfællesskab i en skole:

Et professionelt læringsfælleskab betegner en gruppe af fagfolk i skolen – et team båret af en fælles pædagogisk nysgerrighed – som kontinuerligt gør en kollektiv indsats for at forbedre elevernes læring gennem fælles undersøgelser af, fælles refleksioner over og fælles afprøvninger i deres praksis.


Hvad er pointen ved det fælles:

At hver enkelt underviser er dygtig til noget forskelligt.

Derfor kan et team, hvor underviserne lærer af hinanden og hjælper hinanden, skabe mere læring for deres elever end teammedlemmer kan, når de udelukkende underviser hver for sig.


To afgørende forpligtigelser

Alle deltagere forpligter sig til i fællesskab at søge efter svar på, hvordan skolens elever kan lære mere end de har gjort indtil nu og handle derefter.

Alle deltagere forpligter sig til at åbne deres praksis for fællesskabet og stille deres praksis til rådighed som en del af et fælles ”pædagogisk laboratorium”.


Kendetegn ved et stærkt professionelt læringsfællesskab

  • Har en udpræget samarbejdskultur: fælles værdier i forhold til læring, adfærd, respekt, ambitioner, disciplin mv. for såvel elever som undervisere.
  • Aftaler regelmæssigt teamets egne læringsmål eller problemstillinger, man vil udforske.
  • Observerer jævnligt hinandens undervisning.
  • Bruger evalueringer systematisk og gennemfører fælles analyse af resultaterne.
  • Gennemfører refleksioner og samtaler med det formål at forstå sammenhængen mellem undervisning og læring og afprøve nye ting i undervisningen (fælles aktionslæring).
  • Opsøger og anvender evidens og andres gode erfaringer i egen praksis.

Herunder er nogle gode links om PLF i undervisningsteams