Filosofien omkring samarbejde i professionelle læringsfælleskaber (PLF) er udsprunget af konkrete udfordringer i skoleverdenen. Grundprincipperne, som handler om hvordan man i et arbejdsfællesskab kan øge hinandens kompetencer, er dog universelle for alle arbejdspladser, der ønsker at arbejde med forpligtigende teamsamarbejde, hvad enten det er i en skole, et plejehjem eller en privat virksomhed.
Herunder er to beskrivelser af teams for henholdsvis skole og øvrige arbejdspladser, som ønsker at udvikle samarbejde og kompetencer.